“Vi trækker også på forsvaret, og de stiller beredvilligt op…” Categories: Politiet, Pressemøde Timelines: _Timeline, Politiet

Pressemøde:

“Jeg tror ikke, man behøver at følge ret meget med i hverken i nationale eller internationale medier for at kunne konstatere, at det er en alvorlig situation, der er behov for at stå sammen og tage nogle alvorlige skridt for at følge dét, som statsministeren og sundhedsministeren siger – nemlig sikre, at det danske samfund kan bringes igennem den her krise på en sådan måde, at vitale funktioner ikke går ned undervejs. Det handler ikke nødvendigvis om alle os, der sidder her i rummet. Men det handler om vores pårørende, vores slægtninge, det handler om rigtig mange andre.”

“Vi trækker også på forsvaret, og de stiller beredvilligt op, og vi har et rigtig godt samarbejde på tværs, så foreløbig har vi ikke oplevet nogen mangler i den henseende.”

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Posted Under

Skriv et svar