5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor de ikke kan møde frem i skole Categories: Børn og unge, COVID-pas, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra UVM:

Konkret sker der følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område per 21. april 2021:

  • 80 procent fremmøde for afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser samt 100 procent fremmøde på erhvervsuddannelserne. Dette gælder dog ikke i Hovedstadsområdet, det vil sige i landsdelene København by, Københavns Omegn, Nordsjælland og Østsjælland. Her er der fortsat fremmøde med 50 procent.
  • 5.-8. klasse i grundskolen får mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor de ikke kan møde frem i skole.
  • De videnspædagogiske aktivitetscentre får lov at åbne per 21. april under forudsætning af coronapas.
  • Partierne er enige om at revurdere modellen for automatiske nedlukninger, herunder i forhold til hvordan børn og unges læring og trivsel sikres i sogne og kommuner, der er nedlukkede.
Posted Under

Skriv et svar