Genstart af dansk idræt efter COVID-19: 90.000 færre medlemmer (51.000 af dem er under 12 år) Categories: Børn og unge, Regeringen Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for sport og fritid

Nyhed fra Social- og Ældreministeriet:

Fælles kronik i Jyllands-Posten med DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen, DIF’s formand Niels Nygaard og kulturminister Joy Mogensen.

De nye medlemstal fra DGI’s og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) foreninger viser således et fald på 89.613 medlemmer fra 2019 til 2020 efter flere år med et stigende antal medlemmer i landets idrætsforeninger. Nedgangen i medlemstallene kommer i forlængelse af flere andre studier, der har vist, at coronakrisen generelt har ført til et større fald i aktivitetsniveauet. […] Børn er i højere grad afhængige af de organiserede aktiviteter, i modsætning til forældre der også dyrker motion på egen hånd. Det kan også aflæses i medlemstallene, hvor der er kommet knap 51.000 færre medlemmer under 12 år i foreningerne fra 2019 til 2020. Og en nylig undersøgelse fra Hope-projektet ved Aarhus Universitet viser, at op mod 40 pct. i den unge målgruppe i aldersgruppen 18-34 år har følt sig ensomme efter coronavirussens indtog. […] Samarbejde bliver nøglen til at løfte os ud af inaktiviteten. Der findes nemlig ikke nogen vaccine mod den sociale slagside i fysisk og mental sundhed. Her er den bedste kur de inkluderende fællesskaber og et koordineret og langvarigt samarbejde, hvor vi forener kræfterne i idrætten – både på politisk niveau lokalt og nationalt og blandt de andre relevante lokale aktører.

Posted Under

Skriv et svar