Ændret testmønster påvirker COVID-19-tal Categories: Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

Som beskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af COVID-19, overgik man d. 12. marts til at undersøge alle patienter med alvorlige nedre luftvejsinfektioner og ikke kun rejsende med milde symptomer fra særlige risikoområder.

“Nu hvor det primært er patienter med alvorlige symptomer der testes, arbejder vi på højtryk for at sætte overvågningssystemer op, der også kan følge smittespredningen i samfundet, som fx ved stikprøve baseret testning af personer, der har kontaktet læge med milde symptomer.”

“Hvis en patient er død indenfor 60 dage efter, at en test har vist, at patienten havde COVID-19-infektion, vil der i overvågningen være tale om et muligt COVID-19-relateret dødsfald. Hvis en person først er død og efterfølgende får taget en positiv test, vil det også tælle med i overvågningen. Ved dødsfald registreret i relation til COVID-19-infektion kan infektionen således både være den direkte årsag til dødsfaldet, en medvirkende årsag hos personer med svære underliggende sygdomme, eller dødsfaldet kan være fuldstændig uafhængig af COVID-19-infektionen, fx hvis en patient får påvist COVID-19 og efterfølgende dør i en bilulykke.”

Afdelingschef på Statens Serum Institut Tyra Grove Krause

Da man regner med, at COVID-19 vil sprede sig i et omfang som pandemisk influenza, er overvågningen af sygdomsbyrden af COVID-19 baseret på automatisk datafangst fra eksisterende registre.

Posted Under

Skriv et svar