Aflivede mink graves ned Categories: Mink, Regeringen, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Regeringen

Nyhed fra Fødevarestyrelsen:

Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark gør det nu nødvendigt at grave en del af de aflivede dyr ned. Nyhed udsendt af Rigspolitiet, Nationale Operative Stab. Naturstyrelsen har hjulpet med at pege på en række statsejede arealer, hvor mink nu vil kunne graves ned.

“Vi står med en stor logistisk udfordring, når vi skal bortskaffe så store mængder aflivede dyr på meget kort tid. Hensynet til folkesundheden har gjort det nødvendigt at aflive dyrene meget hurtigt, og derfor er vi nødt til at grave nogle af dem ned. Men det gør vi på en måde, så der ikke er nogen risiko for det omkringliggende samfund.”

Politiinspektør Uffe Stormly, leder af National Operativ Stab

Miljøstyrelsen har for hver enkelt område sikret, at der ikke er risiko for drikkevand, fredninger og beskyttet natur. Enkelte steder har udgravningerne krævet dispensation for skovloven, hvilket er givet af Miljøstyrelsen.

Posted Under

Skriv et svar