Ekspertgruppen: Afrapportering om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark Categories: Børn og unge, COVID-pas, Mundbind, Plejehjem, Rapporter og notater, Regeringen, Restriktioner, Smitte, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter

Rapport som følge af “Rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark”:

Grønt stadie Gult stadie Rødt Stadie
Lavt niveau af indlæggelser og ingen betydelige konsekvenser af smittespredning for samfundet Nogen grad af indlæggelser og smittespredning, der påvirker samfundet i nogen grad  Høj grad af indlæggelser og smittespredning, der påvirker samfundet i alvorlig grad

Centrale indikatorer for epidemiens udvikling

 • Drastiske stigninger i antallet af nye smittetilfælde i befolkningen, eller blandt ældre og andre sårbare grupper, fordi det giver en indikation om aftagende vaccine effektivitet og evt. nye mere smitsomme virus varianter. 
 • Antallet og alvorligheden af gennembrudsinfektioner. Det er forventeligt, at der vil komme gennembrudsinfektioner, hvilket i sig selv ikke udfordrer vaccinations effektiviteten. Det er imidlertid centralt at følge alvorligheden af gennembrudsinfektionerne, fordi det kan være en indikator for aftagende vaccine effektivitet eller for lav vaccine effektivitet i bestemte grupper. 
 • Nye bekymrende virus varianter på globalt plan og særligt i forbindelse med ind- og udrejse til Danmark.

Ekspertgruppen anbefaler konkret

 • Fokus på vaccine-dækning
 • Overvågning af epidemiens udvikling, herunder behandling- og sygehuskapacitet
 • Fokus på smitteforebyggelse og test ved symptomer
 • Ajourførelse af viden om epidemien, herunder senfølger

Uddrag af Ekspertgruppens anbefalinger

 • (3) Arbejdet med de epidemiologiske modeller til fremskrivninger fortsættes og styrkes
 • (4) Fortsat at øge tilslutningen til vaccinationsprogrammet ift. grupper, der endnu ikke har taget imod tilbuddet.
 • (14) Sikre mulighed for hurtig eskalering/etablering af kapacitet til massevaccination af større befolkningsgrupper, herunder evt. ved at sikre mulighed for træk på privat kapacitet. 
 • (16) Understøtte deling af data på tværs af myndigheder (staten, regioner og kommuner), sektorforskere og forskere på universiteterne og hospitalerne, interessenter og andre relevante faktorer.
 • (28) Fortsætte udrulningen af spildevandsovervågning, inkl. sekventering, som en del af grundniveauet.
 • (36) Lave vaccine effekt-studier i Danmark og effektstudier globalt følges tæt, som grundlag for løbende evaluering af behovet for dels at udvide målgruppen, der tilbydes et tredje ’booster’ stik og dels evt. vacciner tilpasset nye virus varianter.
 • (43) Implementere smitteforebyggende tiltag som fx mundbind, arealkrav mv. ved øget smittespredning eller -risiko (fx i offentlig transport, tætpakkede indendørs områder, områder med høj incidens mv.).
 • (45) Lokale (evt. automatiske) nedlukninger på fx kommuneniveau eller sogneniveau anvendes som muligt værktøj, hvis epidemien forværres på en måde, hvor smittespredningen gør en eskalation af geografisk afgrænsede tiltag hensigtsmæssig som en del af epidemi kontrollen.
 • (47) Fastholde infrastruktur til brug af coronapas, så det kan genindføres, såfremt der er ny viden eller en ny bekymrende virus variant, der indebærer, at smitten skal nedbringes hurtigt.
 • (51) Der er en lav tærskel for test af personer med symptomer på COVID-19 med henblik på at forebygge smittespredning i grundniveauet.
 • (55) Coronapas genindføres ved overgang til gult eller rødt stadie, evt. skaleret til kun at gælde ved deltagelse i bestemte aktiviteter. Coronapas kan evt. også anvendes i et grønt stadie i geografiske afgrænsede områder ved større lokale udbrud med henblik på at få folk til at lade sig teste eller vaccinere.
 • (56) Anvendelsen af test af asymptomatiske målrettes i første omgang bestemte grupper på baggrund af geografi, fx i et område, hvor andelen af personer, som ikke er vaccineret, er høj. 
 • (57) Personer, der arbejder på sundheds- og ældreområdet og herigennem er i kontakt med personer i risiko for alvorlige COVID-19 forløb, testes regelmæssigt. Antallet af test på uge- eller månedsniveau og de geografiske områder, det skal gælde i, skaleres ift. den epidemiologiske situation. 
 • (58) Testindsatsen kan skaleres til også at omfatte andre grupper i tæt kontakt med personer i risiko for alvorlige COVID-19 forløb, fx besøgende på plejehjem eller sygehuse.
 • (63) Sikre afvejning mellem målrettede og aktuelle rejsetiltag mod, at tiltagene skal være forståelige og forudsigelige og tage hensyn til økonomien og den enkeltes frihed (international mobilitet).
 • (64) Afvikle rejsetiltag for særligt EU- og Schengen Området eller alternativt opsætte krav om coronapas for fx højrisikolande eller lande med forekomst af bekymrende virus varianter.
 • (67) Nedlukninger er den ultimative nødbremse for at bevare epidemi kontrol og bør først tages i brug, når andre mindre bebyrdende tiltag har vist sig ikke tilstrækkelige. Længerevarende nedlukninger bør undgås.
Posted Under

Skriv et svar