Alle COVID-19 smittede mink og zonebesætninger er aflivet Categories: Mink, Regeringen, Smitte Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Regeringen

Nyhed fra Fødevarestyrelsen:

I den seneste tid har Fødevarestyrelsen, Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen og Forsvaret sat alle kræfter ind på at aflive COVID-19 smittede mink og mink i risikozonerne sammen med minkavlerne. Ca. 11 mio. mink er aflivet på 288 ejendomme med smittede mink og 446 ejendomme i risikozonerne.

Minkbestanden udgjorde før aflivningerne ca. 15 mio. mink. Omkring 11 mio. er aflivet i smittede besætninger og i risikozonerne. De fleste minkavlere uden for risikozonerne har også oplyst, at de har aflivet deres mink.

“Vi har arbejdet intenst på at løse de mange udfordringer, der opstår i så stor en operation, og både aflivningen og bortskaffelsen af de døde dyr har været en meget stor logistisk opgave i sig selv. Selv om det har været en vanskelig situation for minkavlerne, så er vi generelt blevet mødt med forståelse og vilje til samarbejde.”

Henning Knudsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen

Posted Under

Skriv et svar