Prævalensundersøgelse Del 5: Andelen af borgere, der havde været smittede med SARS-CoV-2, var under 10% Categories: Mørketal, Rapporter og notater, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

Den femte nationale prævalensundersøgelse viser en lille stigning i andelen af danskere, der har været smittet med SARS-CoV-2 og dannet antistoffer. Det tyder på, at 8,6% af den danske befolkning havde været smittet med SARS-CoV-2 til og med maj 2021.

Nu er resultaterne af den femte og sidste runde af seroprævalensundersøgelsen klar. De dækker månederne maj og juni i 2021. Da vaccinationsdækningen er høj og stigende, vil seroprævalensundersøgelsen, der måler tidligere infektion blandt ikke-vaccinerede, ikke blive gentaget.

Lægger man den vaccinerede andel af befolkningen til den andel af befolkningen, der har været smittet med SARS-CoV-2, viser undersøgelsen, at 54% af den danske befolkning havde antistoffer mod COVID-19 i slutningen af maj 2021.

Del 5 af undersøgelsen:

Resultaterne fra den nationale prævalensundersøgelse tyder på, at:

  • 8,6% (95% konfidensinterval (KI): 7,6% – 9,6%) af den danske befolkning over 12 år, har været smittet med SARS-CoV-2 frem til slutningen af maj 2021. Det svarer til mellem 386.000 og 488.000 personer. Prævalensen er hermed steget 1,6 procentpoint siden sidste måling i starten af marts 2021, hvor 7,0% (KI: 6,6% – 7,4%) havde antistoffer.
  • Når man sammenligner med, hvor mange danskere der i slutningen af maj var blevet konstateret positive for SARS-CoV-2 ved PCR-test i løbet af hele epidemien, tyder seroprævalensen på, at for hver person på 12 år og derover, der er blevet testet positiv, er der mindre end én uopdaget infektion.
  • Lægger man andelen i stikprøven, som er vaccinerede, til den andel som er ikke-vaccineret og ifølge denne undersøgelse har haft en infektion med SARS-CoV-2, omfatter det 54% af befolkningen. Der er stor variation i forhold til alder, i slutningen af maj var det overvejende borgere over 40 år, der var blevet vaccineret.
  • En lille del af de antistof-testede var tidligere diagnosticeret med SARS-CoV-2 ved en PCR-test, 94% af disse havde målbare antistoffer mod SARS-CoV-2.
Posted Under

Skriv et svar