Notat: Beregning af effekten af yderligere genåbning Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Skole og uddannelse, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

Ekspertgruppen for matematisk modellering af COVID-19 har offentliggjort et notat om beregninger for yderligere genåbning, ud over den åbning af 0.-4. klasse der allerede er meldt ud. Beregningerne viser, at en udvidet åbning forventes at føre til betydeligt større stigninger i både smittetal og antal nye daglige indlæggelser i forhold til en genåbning for kun 0.-4. klasses elever.

Ifølge prognoserne for det udvidede scenarie forventes mere end 4.000 daglige smittetilfælde og mere end 250 daglige indlæggelser i starten af april for næsten alle kombinationer af referencekontakttal og relative smitterater.

Konklusioner:

  • Scenarie 2 (“udvidet åbning”) forventes at føre til betydeligt større stigninger i både smittetal og antal nye daglige indlæggelser i forhold til scenarie 0
    (“fastholdelse”) og scenarie 1 (“åbning for 0.-4. klasses elever“).
  • For næsten alle kombinationer af referencekontakttal og relative smitterater vil der for scenarie 2 ses >4.000 daglige smittetilfælde ved 80.000 daglige test og
    >250 daglige indlæggelser i starten af april.
  • For alle scenarier gælder, at referencekontakttallet og den relative smitterate har stor betydning på størrelsen af disse stigninger.
  • Det skal bemærkes, at alle prognoser forudsætter, at aktiviteten i samfundet i øvrigt (ud over de angivne åbningsscenarier) er holdt på nuværende niveau i hele
    perioden.

Se Tillægsnotat af d. 3. februar til notat af d. 31. januar 2021 om prognoser for smittetal og indlæggelser ved yderligere genåbningsscenarie

Posted Under

Skriv et svar