Nordjylland: 5.-8. klassetrin kan komme i skole igen Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

Lempelserne træder i kraft mandag den 16. november og betyder at:

  • børn i 5.-8. klassetrin kan komme tilbage i skole
  • anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser inden for de syv berørte kommuner fjernes. Det får betydning for elever, der bor i en af de syv kommuner, men går i skole i en anden af de syv kommuner. Anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af det berørte område fastholdes.

Reglerne om nødundervisning vil fortsat gælde for skoler samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i de pågældende kommuner. Skolerne og uddannelsesinstitutionerne vil derfor fx kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, der er behov herfor.

Retningslinjerne for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler i Nordjylland vil blive opdateret og lagt på uvm.dk primo uge 47. Disse gælder foreløbigt til den 3. december.

Posted Under

Skriv et svar