COVID-19-infektioner efter vaccination Categories: Rapporter og notater, SSI, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

“Overordnet er der fundet et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner. Det er som ventet, når det samlede antal fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger.”

“Blandt dem er 12.195 tilfælde påvist efter det tidspunkt, hvor vaccinen skulle have fuld effekt. De betegnes derfor som gennembrudsinfektioner. Det svarer til 0,3% af alle vaccinerede med forventet fuld effekt.”

Direktør hos Statens Serum Institut Henrik Ullum

Rapport om gennembrudsinfektion:

Hovedpunkter:

  • Overordnet er der fundet et lavt, men stigende antal gennembrudsinfektioner. Dette er forventeligt, når antallet af fuldt vaccinerede personer i befolkningen stiger. Incidensen for infektioner har de seneste to uger (uge 36-37) været faldende.
  • Incidensen for covid-19-relaterede indlæggelser har været stabil de seneste fire uger (uge 34-37).
  • Incidensen af infektioner og covid-19-relaterede indlæggelser over perioden uge 34-37 var markant lavere blandt vaccinerede med forventet fuld effekt sammenlignet med personer, der ikke er vaccineret. Denne tendens ses på tværs af alle aldersgrupper.
  • Antallet af covid-19-relaterede dødsfald blandt personer med gennembrudsinfektion har ligget på et stabilt niveau over hele perioden med kun få tilfælde.
  • Incidensen af covid-19-relaterede dødsfald er overordnet set lav i både gruppen af uvaccinerede og gruppen af vaccinerede med forventet fuld effekt. For de 80+-årige ses der dog en højere incidens af covid-19-relaterede dødsfald blandt de uvaccinerede, men denne subgruppe er lille og kan have en forudgående øget risiko for død sammenlignet med de der tilvælger vaccination.
  • Deltavarianten udgør nu mindst 67,8 % af de i alt 12.195 påviste gennembrudsinfektioner i perioden, og 16,3 % af alle deltatilfælde er set blandt vaccinerede med forventet fuld effekt. Dette skal ses i lyset af, at størstedelen af befolkningen nu er fuldt vaccineret.
Posted Under

Skriv et svar