COVID-19 kategoriseres ikke længere som samfundskritisk Categories: Børn og unge, COVID-pas, Epidemiloven, Regeringen, Restriktioner, SST, Vaccination Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra Sundhedsministeriet:

“Det er en vigtig milepæl i vores epidemi-håndtering, at COVID-19 i dag ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det tilbageværende krav om coronapas i nattelivet udløb ved døgnets begyndelse.  Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er nået langt med vaccinationsudrulningen, har en stærk epidemi kontrol, og fordi hele den danske befolkning har ydet en helt enorm indsats for at nå hertil. De særlige muligheder for at indføre restriktioner, som vi har med epidemiloven, skal ikke være den nye normal i samfundet. Vi fortsætter med at overvåge epidemien tæt, og hvis der sker en alvorlig udvikling, som truer epidemi kontrollen i Danmark, er vi parate til at handle hurtigt igen.”En samfundskritisk sygdom er en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.”

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

Posted Under

Skriv et svar