COVID-19 omfattes af Epidemilovens §5-7, som omhandler “Foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførebare sygdommes udbredelse her i landet” Categories: Epidemiloven, Retsinformation, Smitte Timelines: _Timeline, Retsinformation

BEK nr 213 af 17/03/2020:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020.

Posted Under

Skriv et svar