Notat: COVID-19 smitte forventes at stige i starten af december Categories: Plejehjem, Rapporter og notater, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

De nye beregninger viser, at smittetallet i starten af december vil kunne være på 2.000-4.500 smittede om dagen, og at der kan være mellem 60-160 nye indlagte hver dag. Beregninger er dog behæftet med væsentlig usikkerheder. Blandt andet om befolkningens adfærd.

”Siden de forrige modelberegninger, der udkom den 15. oktober, kan vi se, at der har været et markant spring i de registrerede nyindlæggelser. Det gælder særligt blandt de vaccinerede over 70 år.”

Læge og leder af ekspertgruppen for matematisk modellering Camilla Holten Møller

Sammenfatning:

  • Medio november estimeres mellem 900 og 3.400 daglige smittede og mellem 30 og 105 daglige nyindlæggelser.
  • Primo december estimeres de daglige smittetal at være mellem 2.000 og 4.500 daglige smittede og mellem 60 og 160 daglige nyindlæggelser.

Notat: Simuleret udvikling i epidemien uge 40 – 45 af den 15. oktober 2021 (pdf)

Ekspertrapport af 20. september 2021: Scenarier for udviklingen i smitte, nyindlæggelser og gennembrudsinfektioner med covid-19 (pdf)

Posted Under

Skriv et svar