COVID-19-smitte skal overvåges via spildevand Categories: Rapporter og notater, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

Smittede med COVID-19 udskiller virus med afføringen. Derfor er det muligt at undersøge spildevand for SARS-CoV-2. Overvågning ved hjælp af spildevand kan blive et vigtigt instrument i den fremtidige epidemikontrol.

I foråret blev der udført et første pilot-forsøg med spildevandsanalyser på Bornholm. Det viste, at spildevandsanalyser er mulige at bruge i en dansk sammenhæng og derfor inddrages nu 20 rensningsanlæg og pumpestationer i en større undersøgelse.

“Vi glæder os til at komme i gang med at teste spildevand rundt om i landet. Vi begynder hen over sommeren med hver dag at undersøge prøver fra 20 rensningsanlæg, spredt ud over landet. Vi håber at spildevandsmålinger går hen og bliver et vigtigt redskab til på en effektiv måde at holde øje med sygdommens udbredelse.”

Seniorforsker på Statens Serum Institut Steen Ethelberg 

Posted Under

Skriv et svar