Opdatering af teststrategi ved COVID-19 Categories: COVID-pas, Regeringen, Skole og uddannelse, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Regeringen

Teststrategi:

Der er en løbende udvikling på testområdet, og i de kommende måneder ventes nye testformer at komme i brug, f.eks. spyttest, påvisning af COVID-19-virus ved  spildevandsovervågning mv. Strategien vil blive revideret i lyset heraf, således at erfaringerne med det nuværende testsetup vurderes samt behovet for test, når en stor del af befolkningen er færdigvaccineret. Også i forbindelse med genåbning af uddannelsesområdet dannes erfaringer med nye testregimer, herunder superviseret selvtestning,  som kan danne baggrund for udviklingen af testområdet.

Strategi-aftale:

  • Fase 1: I første fase understøttes den gradvise genåbning af samfundet af massiv testning med både PCR- og antigentest – herunder som en del af coronapassets udrulning. Denne første fase er således allerede påbegyndt.
  • Fase 2: I anden fase, når en større del af befolkningen er vaccineret og sommersæsonen forventeligt mindsker smitten, forventes en nedskalering af testindsatsen. Test vil i denne fase målrettes hvor der er behov og mod grupper, der ikke er vaccinerede.
  • Fase 3: I tredje fase, som formodentligt indtræder omkring efteråret, forventes test primært at anvendes som en del af epidemiovervågningen, herunder i forhold til nye mutationer og smittespredning. Her fokuseres på randomiserede stikprøver i befolkningen med henblik på overvågning, der endvidere understøttes af for eksempel test af spildevand og eventuelt andre metoder.
Posted Under

Skriv et svar