COVID-19 restriktioner på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 7. februar 2021 Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

Regeringen har, i lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund af anbefalinger fra indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighedernes, besluttet at forlænge restriktioner og anbefalinger på børne- og undervisningsområdet til og med den 7. februar.

Gældende tiltag:

  • Dagtilbud mv. holdes fortsat åbne, men organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er muligt. Forældre opfordres dog fortsat til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt. Det gælder for eksempel forældre, der er hjemsendt, men ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.
  • Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil fortsat være mulighed for nødpasning – for eksempel for elever i 0.-4. klasse, hvis det er nødvendigt for, at deres forældrene kan passe deres arbejde.
  • Elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. Det gælder også for elever på FGU og elever i ASF-klasser i gymnasiet.
  • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser skal fortsat have nødundervisning hjemmefra.
  • Sårbare elever og kursister herunder specialskoler og STU samt uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er i udgangspunktet fortsat undtaget fra hjemsendelse.
  • Folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx, hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne er fortsat aflyst frem til den 31. januar. Eleverne vil fortsat få en prøvekarakter – denne blot i form af en årskarakter, der ophøjes til prøvekarakter. Der er endnu ikke taget stilling til sommerens prøver.
  • Den centrale aflysning af prøver gælder ikke afsluttende prøver på eud (fx svendeprøver) mv. samt prøver og certifikatkurser på AMU. Det vil fortsat være en vurdering på den enkelte erhvervsskole og AMU-center, om prøverne kan afholdes.
Posted Under

Skriv et svar