COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. januar 2021 Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

Regeringen har, i lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund for sundhedsmyndighedernes anbefaling, besluttet, at de særlige restriktioner og tiltag på børne- og undervisningsområdet forlænges til og med den 17. januar.

Gældende tiltag:

  • Elever i grundskolen er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. SFO og klubtilbud er fortsat lukkede. Der vil være mulighed for nødpasning.
  • Elever, kursister og deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser er fortsat hjemsendte, og de skal fortsat have nødundervisning. Det gælder også for elever på FGU og elever i ASF-klasser i gymnasiet.
  • Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser skal fortsat have nødundervisning hjemmefra.
  • Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er fortsat undtaget fra hjemsendelse.
  • Folkeskolens prøver, gymnasiale prøver, (stx, htx, hhx, hf, hf-enkeltfag, GSK og gymnasiale fag på eux) og prøver i avu, fvu, FGU samt visse prøver på erhvervsuddannelserne er fortsat aflyst frem til 31. januar. Eleverne vil fortsat få en prøvekarakter – denne blot i form af en årskarakter, der ophøjes til prøvekarakter.
  • Den centrale aflysning af prøver gælder ikke afsluttende prøver på eud (fx svendeprøver) mv. samt prøver og certifikatkurser på AMU. Det vil fortsat være en vurdering på den enkelte erhvervsskole og AMU-center om prøverne kan afholdes.
Posted Under

Skriv et svar