COVID-19-tiltag på børne- og undervisningsområdet udvides til at gælde alle kommuner Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

I lyset af den fortsat stigende smitteudvikling har regeringen besluttet, at de restriktioner, der blev udmeldt på Børne- og Undervisningsområdet torsdag den 10. december, udvides til at omfatte alle landets kommuner fra og med 16. december 2020 kl. 16.00.

For kommunerne gælder følgende restriktioner og anbefalinger:

  • Elever fra 5.-10. klasse i grundskolen og elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser sendes hjem. Skoler og uddannelsesinstitutioner gennemfører nødundervisning i form af fjernundervisning
  • Sårbare grupper er undtaget, det gælder f.eks. elever i specialundervisning og ungdomsskolens heltidsundervisning, elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov samt elever omfattet af krav om sprogprøver efter konkret vurdering. Elever på efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler samt elever og kursister på kostafdelinger og skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser undtages også
  • Endvidere undtages elever i ASF-klasser og elever på STU, TAMU, FGU samt voksne der modtager specialundervisning
  • Uddannelser, der har særlig samfundsmæssig betydning (eksempelvis certifikatuddannelser), kan fortsat gennemføres
  • Prøver og eksaminer skal som udgangspunkt gennemføres som normalt inden for de gældende sundhedsfaglige retningslinjer
  • Det anbefales, at dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester
  • Efterskoler og frie fagskoler i hele landet kan ikke påbegynde korte kurser over julen.

Tiltagene vil gælde fra og med onsdag den 16. december 2020 til og med den 3. januar 2021.

Posted Under

Skriv et svar