De første erfaringer med at bruge spildevand til at overvåge Categories: Rapporter og notater, SSI Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

I juli måned blev der indført et system med daglige analyser for SARS-CoV-2-virus i spildevand fra 16 rensningsanlæg og 4 pumpestationer på tværs af hele landet. Siden er flere anlæg blevet koblet på ordningen. I øjeblikket undersøges prøver fra mere end 50 rensningsanlæg hver tredje dag. Flere kobles løbende på overvågningen, så der i alt vil være 200 anlæg inden for den kommende måned.

”Den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand fortsætter. Den vil i løbet af den kommende måneds tid blive opskaleret til at dække mere end 200 renseanlæg og pumpestationer og derved dække størstedelen af de danske husstande.”

Afsnitsleder hos Statens Serum Institut Steen Ethelberg

Posted Under

Skriv et svar