De praktiserende læger skal hjælpe med COVID-vaccination i hele landet Categories: Børn og unge, Regeringen, Revaccination, Vaccination Timelines: _Timeline, Regeringen

Nyhed fra Sundhedsministeriet:

Der skrues i øjeblikket voldsomt op for den danske vaccinationsindsats, så flere danskere hurtigt kan modtage både 1., 2., og 3. stik. Sundhedsmyndighederne har besluttet at inddrage de alment praktiserende læger i vaccinationsudrulningen, så de kan vaccinere i deres klinikker.

Allerede i fredags blev der i Region Hovedstaden indgået en aftale med PLO om vaccination mod covid-19 i almen praksis, og tilsvarende aftaler ventes indgået i de øvrige fire regioner inden udgangen af i dag. Vaccinationerne hos de praktiserende læger forventes at gå i gang i løbet af næste uge.

Ordningen omfatter alle patienter over 5 år, der skal have 1., 2. eller 3. stik. I Region Sjælland omfatter aftalen dog alene de 5-15-årige.

Alle fem regioner arbejder på at gøre en oversigt tilgængelig på deres hjemmesider over, hvilke praktiserende læger i regionen, der tilbyder vaccination mod covid-19, ligesom parterne opfordrer alle praktiserende læger til at sørge for, at det fremgår af klinikkens hjemmesider, om der tilbydes vaccination mod covid-19 og til hvilke grupper, der gives vaccination.

Posted Under

Skriv et svar