“Der er ikke nogen mennesker, der er immune over for coronavirus…” Categories: Børn og unge, Epidemiloven, Pressemøde, Restriktioner, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen

Pressemøde:

“Der er ikke nogen mennesker, der er immune over for coronavirus, og der er heller ikke nogen samfund, der er immune, og derfor er der grund til alvor og bekymring.”

“Hvis der er mange danskere, der går hen og bliver smittet, så vil kapaciteten på intensivafdelingerne ikke nødvendigvis kunne følge med. […] Vi kan også komme i kapacitetsproblemer, hvad angår én af vores vigtigste ressourcer, nemlig sundhedspersonale, fordi vi selvfølgelig også risikerer, at at der er vigtige personalegrupper, som kan gå hen og blive smittede.”

“…så har jeg i går aftes sent haft møde med alle Folketingets partier og meddelt, at vi ser ind i, at vi får behov for at hastebehandle en række hastelovgivninger, så vi sikrer os, at myndighederne har den nødvendige lovgivning at stå oven på. Det kan gøre sig gældende i forhold til epidemilovgivningen. Det kommer til at gøre sig gældende i forhold til Sundhedsvæsenet sådan, at sundhedsmyndighederne får lovgivningsmæssig hjemmel til at kunne prioritere, når det bliver nødvendigt.”

“Men jeg vil da gerne allerede nu sige, at jeg jeg tror ikke på, vi kommer til at kigge ind i et forløb heller i den danske håndtering af corona, hvor vi ikke kommer til at begå fejl undervejs, og hvor der ikke ville være rig lejlighed til at diskutere det, fordi vi reagerer, og vi navigerer i en virkelighed, vi ikke 1) har prøvet før og 2) som flytter sig eksplosivt hurtigt.”

“Nej, jeg kommer ikke til at foreslå, at vi skal lukke grænsen, men vi kommer til at have en diskussion i eftermiddag blandt andet på på min anbefaling om, hvordan vi håndterer rejsemønstrene internt i EU.”

Statsminister Mette Frederiksen (S)

“Allerede nu kan vi registrere et betydeligt pres på vores sundhedsvæsen.” 

“Vi får brug for alle medarbejdere. Vi får brug for al kapacitet, der overhovedet er. Og oprustningen af intensivpladser sker i samtlige regioner i de her i de her uger.” 

“Det er sådan, at det skal siges, så det ikke kan misforstås – hvis ikke vi gør alt, hvad vi kan nu for at mindske og forsinke smitten, så vil vores sundhedsvæsen ikke kunne håndtere situationen. Så vil vi se patienter, der har behov for intensivsenge og respiratorer ligge på gangene, på overfyldte sygehuse. Vi vil se patienter med kroniske sygdomme, lungeproblemer, kræftpatienter, der ikke i tide får den behandling, de har brug for, og det er jo den situation, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Vi kan også risikere at se gamle mennesker fanget i eget hjem uden den pleje, de har behov for og brug for.” 

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S)

“Vi har nogle erfaringer fra tidligere omsiggribende epidemier, særlig store influenzapandemier. Det tyder på, at 10-30 % af en befolkning kan blive smittet i en bølge – første bølge, fordi vi ikke har immuniteten, det ved vi fra historiske data.”

“Vi lægger til ud fra et forsigtighedsprincip, og vi forestiller os også et worst case.”

“Af de ca. 600.000 danskere, som er i sådant et scenarie, hvis man antager 10 % smittede, der vil det være ca. 10 % af dem, dvs. 60.000, som kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. […] Af dem vil vi forvente, at en femtedel (omregnet; 12.000) skal indlægges på sygehuset over en tre måneders periode. Og toppen af dem, måske en fjerdedel af dét, er det vi kigger på i forhold til intensiv kapacitet (omregnet; 3.000).”

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm

Posted Under

Skriv et svar