“Det nationale krisestyrings-apparat er oprettet…” Categories: Politiet, Pressemøde, Smitte Timelines: _Timeline, Politiet

Pressemøde:

“Den situation, vi står i nu, har jo betydet, at vi har samlet dét, der hedder det nationale krisestyrings-apparat. Det vil sige, myndighederne arbejder sammen på tværs om at holde befolkningen orienteret og selvfølgelig også om at tage de tiltag, som vurderes nødvendige i situationen.”

“Og derudover så har vi så etableret dette her nationale site, coronasmitte.dk, hvor vi også vil forsøge at samle de her forskellige vejledninger…”

“Som statsministeren har fremhævet, så er det her jo en udfordring til befolkningen om at vise samfundssind i den her situation, stå sammen om den opfordring vi har sammen. Prøve at forsinke og inddæmme den smitte, som i øjeblikket breder sig rundt omkring i verden. Vi mener, at de tiltag, der foreslås nu, er passende og adækvate i forhold til truslens niveau.”

Rigspolitichef Thorkild Fogde

Posted Under

Skriv et svar