Det oplyses, at det desværre ikke har været muligt for Politiet at genskabe SMS-beskeder Categories: Mink, Politiet, Regeringen Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Politiet, Regeringen

Nyhed fra Justitsministeriet:

På baggrund af politiets teknikeres arbejde kan det oplyses, at det desværre ikke har været muligt at genskabe SMS-beskeder fra den relevante periode fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder. Det har været muligt at genskabe et meget begrænset antal SMS-beskeder fra den relevante periode fra Justitsministeriets departementschefs enheder.

Minkkommissionen, Justitsministeriet og de pågældende personers bisiddere drøftede på et møde den 15. november 2021 fremgangsmåden for overdragelse af eventuelt genskabt materiale. Det blev i den forbindelse aftalt, at de pågældende selv med deres bisidder skulle gennemgå eventuelt genskabt materiale, og at kommissionen efterfølgende ville foretage en kontrolgennemgang sammen med de pågældende. De pågældende har nu alle haft mulighed for at tilgå materialet, og det har desværre ikke været muligt at genskabe SMS-beskeder fra den relevante periode fra statsministerens eller ansatte i Statsministeriets enheder. Det har været muligt at genskabe et meget begrænset antal SMS-beskeder fra den relevante periode fra Justitsministeriets departementschefs enheder. Det genskabte materiale vil nu blive gennemgået sammen med kommissionen.

Posted Under

Skriv et svar