Ekspertgruppe forventer flere COVID-19-indlagte (mellem 3.400 og 8.300 smittede) Categories: Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

Ekspertgruppen for matematisk modellering har udgivet et notat, hvor der som noget nyt indgår en model, der fremskriver det samlede antal indlagte i de fem regioner i de kommende tre uger. Det sker under forudsætning af, at der ikke sker større ændringer i befolkningens adfærd eller indføres yderligere tiltag.

”Fremskrivningerne viser en fortsat stigning i antallet af hospitalsindlæggelser. Der estimeres omkring 70-200 daglige nyindlæggelser og 550 – 750 indlagte frem mod midten af december. Det er særligt i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor der forventes et stigende antal indlagte.”

Læge og leder af ekspertgruppen Camilla Holten Møller fra Statens Serum Institut

I rapporten fremskrives også de daglige smittetal. Her estimeres der mellem 3.400 og 8.300 daglige smittede i midten af december. Heri er der ikke taget højde for den intensiverede revaccinationsindsats, der vil ske den kommende uge.

Læs hele den nye rapport

Posted Under

Skriv et svar