Ekspertgruppe forventer stigninger i både smitte og nye indlæggelser Categories: Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

IføIge det nye notat estimeres det, at vi i midten af november vil se mellem 600-3.200 daglige smittede og mellem 25-110 daglige nyindlæggelser.

Effekten af den 3. vaccination er dog ikke med i modellerne. Det forventes derfor, at antallet af indlæggelser blandt de ældste vil blive reduceret som følge af revaccination.

”Modellerne viser, hvordan det vil gå i et scenarie, hvor aktiviteten i samfundet og vaccinationstilslutningen begge svarer til det niveau, vi har nu. Ud fra det regner vi stadig med at se en stigning i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de næste seks uger. Men det er også stadig usikkert, hvor stor, at stigningen vil blive.”

Læge, Camilla Holten Møller

Notatet:

Medio november estimeres smittetallene at spænde fra omkring 600 til 3.200 daglige smittede. Det vurderes dog, at der er en større sandsynlighed for, at smittetallene kan ende i den nederste del af spændet, da de observerede smittetal fra medio august til medio oktober ligger i den nederste halvdel af spændet. Der er dog en risiko for, at smittetallene kan ende i toppen af spændet grundet variationer i befolkningens adfærd, herunder effekten af efterårsferien.

Medio november estimeres antallet af nyindlæggelser at spænde fra omkring 25 til 110 daglige nyindlæggelser. Det vurderes, at der er en større sandsynlighed for, at
nyindlæggelserne kan ende i den nederste del af spændet af samme årsager som for smittetallene, men der er ligeledes en risiko for, at antallet af nyindlæggelser kan ende i
toppen af spændet.

Andelen af korte indlæggelser på <12 timer har i de seneste to måneder været højest blandt yngre uvaccinerede grupper. De korte indlæggelser blandt de 10-19-årige udgør op til 49% af de samlede indlæggelser blandt de uvaccinerede i aldersgruppen i overvågningen. Dette er væsentligt at tage i betragtning i forhold til det simulerede antal nyindlæggelser, hvoraf en andel vil være korte.

Ekspertrapport

Posted Under

Skriv et svar