Elever i børnehaveklassen og 1.-4. klasse kan komme tilbage i skole, SFO og klub fra mandag den 8. februar Categories: Børn og unge, Mundbind, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

Genåbningen for de yngste vil være med fuldt fysisk fremmøde og efter de retningslinjer, som var gældende inden nedlukningen. Det vil sige uden afstandsanbefalinger inden for stamklassen, men med andre smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarter.

Regeringen har samtidigt besluttet som en ekstra smitteforebyggende foranstaltning at indføre krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v. Samtidig udvides den ret til at bære visir, som lærere og det pædagogiske personale i dag har, til også at omfatte øvrigt personale. Der arbejdes desuden på at tilvejebringe en model for test af lærere og pædagoger med flere i forbindelse med genåbningen af 0.-4. klasse.

Læs de nye retningslinjer gældende fra og med 8. februar (opdateret 5. februar kl. 11:20)

Posted Under

Skriv et svar