EMA: Anbefaler betinget godkendelse af AstraZenecas vaccine mod COVID-19 Categories: Lægemiddelstyrelsen, Vaccination Timelines: _Timeline, Lægemiddelstyrelsen

Nyhed fra LMS:

Ud af de 24.000 forsøgspersoner blev data fra ca. 11.000 forsøgspersoner anvendt til at dokumentere vaccinens effekt. Data viste en 59,6% reduktion i antallet af COVID-19 tilfælde i gruppen, der fik den rigtige vaccine, sammenlignet med de forsøgspersoner, der fik en anden injektion (kontrolgruppen). I alt fik 68 forsøgspersoner ud af 5494 i vaccinegruppen COVID-19-symptomer, mens 164 forsøgspersoner ud af 5438 i kontrolgruppen fik symptomer. Det betyder, at AstraZenecas vaccine viste ca. 60% effektivitet i de kliniske forsøg.

De fleste forsøgsdeltagere var mellem 18 og 55 år. Der er derfor ikke tilstrækkelige data til at estimere en effekt udover denne aldersgruppe. Dog forventes vaccinen at kunne beskytte personer over 55 år, da der også er set et immunrespons i denne aldersgruppe og baseret på erfaringer med andre vacciner.

EMA’s pressemeddelelse: EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU.

Posted Under

Skriv et svar