Epidemikommissionen nedsættes Categories: Epidemiloven, Mundbind, Regeringen, Restriktioner, Test Timelines: _Timeline, Regeringen

Læs mere her om hvem Epidemikommissionen er og hvad deres rolle er?

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsministeren efter reglerne i epidemiloven. Kommissionens opgaver og sammensætning mv. er fastsat i epidemiloven.

Epidemikommissionen rådgiver efter anmodning fra regeringen om håndteringen af alment farlige og samfundskritiske sygdomme, herunder COVID-19 (som indtil den 10. september 2021 blev anset for en samfundskritisk sygdom og pr. 10. september 2021 anses som en alment farlig sygdom). Kommissionen kan i den forbindelse indstille, at vedkommende minister fastsætter regler i medfør af epidemiloven, eller at allerede fastsatte regler ændres eller ophæves. Det kan f.eks. være regler om begrænsning af forsamlinger, brug af mundbind, test i forbindelse med skolegang mv. Inden kommissionen afgiver indstilling, skal den inddrage andre særligt sagkyndige, f.eks. sundhedsfaglige eksperter.

Epidemikommissionen (sum.dk)

Posted Under

Skriv et svar