Faghæfte: Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under corona-epidemien Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, SST Timelines: _Timeline, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM), SST

Nyhed fra SST:

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag/Alinea udarbejdet materialer med inspiration til lege og aktiviteter, som det pædagogisk personale kan lave med børnene samtidig med, at de følger de sundhedsfaglige anbefalinger.

”Det pædagogiske personale er gået til genåbningen af dagtilbuddene med stor ildhu, og de har allerede gjort sig mange nye erfaringer med de nye vilkår. Med inspirationskataloget ønsker vi at synliggøre, hvordan den nye hverdag også giver nye muligheder for udviklende lege og aktiviteter, som styrker barnets tilknytning til de andre børn og voksne i gruppen. Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at det pædagogiske personale fortsat har fokus på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø

Inspirationskataloget introducerer følgende seks aktiviteter:

  • Hænder er dejlige! (Alsidig personlig udvikling)
  • Alle kroppe med, Blik & Klap og Fælles fortælling (Social udvikling)
  • ”Hør, hvad jeg tegner” og skiltemaling (Kommunikation og sprog)
  • Corona-rap (Krop, sanser og bevægelse)
  • Naturskattejagt og sæbeproduktion (Natur, udeliv og science)
  • Fællesskabscirklen (Kultur, æstetik og fællesskab)

Faghæfte fra SST:

Hæfte 1: Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under corona-epidemien

En ny hverdag i landets dagtilbud. COVID-19-epidemien har på ganske kort tid skabt en anden dagsorden for vores dagtilbud. Det pædagogiske personale skal sammen med børn og forældre lære at navigere under forhold, ingen har prøvet før. Det er en stor udfordring, som kræver tilvænning for alle. Dette hæfte skal inspirere til, hvordan I og jeres dagtilbud holder fast i det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan, og hvordan I får det bedste ud af en meget anderledes tid for alle børn i alderen 0-6 år. Det bedste for børnene, for jer som personale og for forældrene. 

Hæfte 2: Inspirations ­katalog til pædagogiske aktiviteter under corona­-epidemien

I dette inspirationskatalog fokuserer vi på, hvordan man kan arbejde inden for de seks læreplanstemaer under de nye forhold samt relatere til emner som smittespredning og hygiejne på en pædagogisk relevant måde. Vi har ladet seks fagpersoner give deres bud på aktiviteter, hvor fællesnævneren er, at de kan gennemføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud.
Posted Under

Skriv et svar