Fokusrapport: Mørketallet for COVID-19 Categories: Mørketal, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

”Mørketallet er vigtigt, hvis man skal have et præcist overblik over alvorligheden af en ny sygdom som COVID-19. Tallene fra Kina i starten af COVID-19-epidemien, der antydede at dødeligheden var på 3%, overvurderede for eksempel risikoen.”

”Man PCR-testede blandt andet hjemvendte udlændinge fra Wuhan. Disse tal kan opfattes som en mere eller mindre repræsentativ stikprøve af befolkningen i Wuhan. De bekræftede, at langt flere var smittet, end det som statistikkerne viste, og at mørketallet så ud til at være mindst en faktor 10.”

”På baggrund af internationale og danske antistofundersøgelser kan vi dog antage, at der for hvert bekræftet sygdomstilfælde har været langt flere smittede end erkendt. Det vil sige, at både dødeligheden og risikoen for alvorlig sygdom ved COVID-19 er markant lavere, end de første rå tal fra Kina tydede på.”

Leder af SSI’s modelleringsarbejde Robert Skov

Fokusrapport om mørketallet:

Samlet set er usikkerheden markant, og det er endnu svært at drage endelige eller nøjagtige konklusioner. Vi kan dog med sikkerhed sige, at vi er meget langt fra at have betydende immunitet i samfundet. På baggrund af internationale og danske antistofundersøgelser kan vi dog antage, at der for hvert bekræftet sygdomstilfælde har været langt flere smittede end erkendt (reference 10-13 og Tabel 2 og 3). Det vil sige, at både dødeligheden og risikoen for alvorlig sygdom er markant lavere, end de første rå tal fra Kina tydede på.

Posted Under

Skriv et svar