Fokusrapport: Hvorfor har borgere med ikke-vestlig herkomst højere risiko for coronasmitte? Categories: Børn og unge, Mørketal, Rapporter og notater, Restriktioner, Smitte, SSI, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

Det nye studie viser, at husstandstæthed har betydning. Det gælder for alle herkomstgrupper. I den testede gruppe bor 71% af borgere af ikke-vestlig herkomst på under 40 kvadratmeter per person. Det samme tal for borgere af dansk herkomst er 36%. Dermed bor personer med ikke-vestlig herkomst oftere på færre kvadratmeter.

Det nye studie viser, at herkomst er en af de stærkeste enkeltfaktorer for øget risiko for SARS-CoV-2-smitte. Men de socioøkonomiske data, som det hviler på, kan ikke forklare hele forskellen i smitterisiko.

Rapport fra SSI:

Formålet med denne rapport er at belyse herkomst og socioøkonomiske faktorers betydning for forskelle i smitte med SARS-CoV-2 baseret på nationale registerdata og SARS-CoV-2-overvågningsdata.

Overordnet viser resultaterne, at de socioøkonomiske faktorer der har størst betydning i forhold til odds ratio for SARS-CoV-2-smitte, er husstandstæthed og indbyggertæthed og det ses på tværs af herkomstgrupperne. Det er vigtigt at pointere, at der er en høj grad af korrelation mellem de forskellige faktorer, og at de influere på hinanden i forskellig grad.

 

Posted Under

Skriv et svar