Fokusrapport: Prognoser for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i grundskolen Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Rapport fra SSI:

Internationale studier og rapporter konkluderer i hovedtræk, at børn og unge i alle aldre kan blive smittet og syge af covid-19, og at børn kan give smitten videre til andre. Af både danske og internationale data ses det, at akut SARS-CoV-2 infektion er mindre alvorlig for børn, hvor en meget lille andel af de SARS-CoV-2 relaterede indlæggelser har været blandt børn og unge.

I forbindelse med genåbningen for fysisk undervisning af 0.-4. klasse i uge 6, 2021 er der set en stigning i incidensen af covid-19 blandt de 6-9 årige, som i ugerne 7-12 havde den højeste incidens af alle aldersgrupper – dog godt halvt så høj som niveauet i december 2020. Der sås samtidig en øgning i antal nye mulige udbrud i indskolingen og på mellemtrinnet efter genåbning for fysisk undervisning fra uge 6. Fra uge 8 sås der også en stigning i antal nye mulige udbrud blandt elever i udskolingen. Stigningen umiddelbart efter åbningen har særligt været drevet af Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Syddanmark blandt andet af kendte lokale udbrud og antallet af mulige udbrud har ikke oversteget niveauet for december 2020.

Incidensen blandt børn i aldersgruppen 0-9 år skal ses i lyset af, at testaktiviteten for denne gruppe, samt børn op til 11 år, er lavere end for de ældre børn og voksne indtil 65 år. Derfor kan det reelle antal smittede være højere. Selvom der ikke er anbefalet screeningstest af børn under 12 år, er der dog alligevel set en øget testaktivitet af de 5-9 årige (indskoling) fra uge 6 efter skoleåbning. Der er ligeledes set en kraftigt stigning i testaktivitet blandt 10-13

Posted Under

Skriv et svar