Fokusrapport: Status på covid-19-epidemien og skoler Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

Et muligt udbrud defineres som tre eller flere elever fra samme skoletrin (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse og efterskole), der får påvist covid-19 inden for to uger.

Ifølge opgørelsen har 14% af landets skoler haft et muligt udbrud, siden skolerne begyndte igen i august efter sommerferien. Men under 1% af alle elever har været en del af et muligt udbrud. Opgørelsen viser også, at 41% af de grundskoleelever, der har fået påvist covid-19, ikke har været en del af et muligt udbrud. 40% af udbruddene omfatter 3-4 elever, mens 20% omfatter mere end 10 elever.

”De større udbrud skaber mistanke om, at smitten kan være sket på skolen i forbindelse med undervisningen. Omvendt kan de mindre udbrud i højere grad være et udtryk for, at smitten er sket uden for skolen. Eller at de implementerede retningslinjer er effektive i forhold til at minimere smittespredningen ved hurtigt at bryde mulige smittekæder og dermed forhindre at de mindre udbrud udvikler sig til større udbrud.”

Afdelingschef Tyra Grove Krause fra SSI

Rapport fra SSI:

Denne rapport beskriver og samler de første resultater fra opgørelserne, og herefter vil opgørelser over antal mulige udbrud per region samt per skoletrin fordelt på ugen for udbruddets start blive offentliggjort på SSI’s covid-19-overvågningsside hver tirsdag fra d. 24. november 2020.

Sammenfatning

Opgørelsen viser at 14% af landets skoler har oplevet mulige udbrud siden skolestart i august 2020, men at mindre end 1% af alle skoleelever har været en del af et muligt udbrud. Samtidigt viser opgørelsen at knap halvdelen af de grundskoleelever, der har været smittet med covid-19, ikke har været en del af et muligt udbrud. Mindre mulige udbrud der omfatter 3-4 elever udgør 40% af alle mulige udbrud på grundskoler, mens 20% af de mulige udbrud omfatter mere end 10 elever.

Opgørelsen viser, at et muligt udbrud omfatter i gennemsnit 6 elever og at gennemsnitlig 3,3% af elever på et skoletrin med mulige udbrud (indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse og efterskole) er smittet med covid-19. Denne andel er lavest i indskolingen (2,4%) og højest på efterskoler (5,9%), men afhænger af skoletrinnets størrelse, jo flere klassetrin skoletrinnet dækker over – og jo større skole – jo lavere andel testes positive.

I forbindelse med et muligt udbrud på et skoletrin tyder data på, at størstedelen af eleverne på skoletrinet bliver testet (64%). Andelen der testes i forbindelse med et muligt udbrud varierer ligeledes med skoletrinnets størrelse, i indskolingen (0. – 3. klassetrin) bliver halvdelen af eleverne på skoletrinet testet i forbindelse med et muligt udbrud og på mellemtrinnet, 10. klasse og efterskoler er det over 70%.

Det ser ud til at andelen af ansatte inden for undervisning som har covid-19 følger udviklinger som den ser ud i andre brancher og i resten af samfundet Det ser altså ikke ud som om, at ansatte i undervisningsbranchen er mere udsatte for smitte med covid-19.

Posted Under

Skriv et svar