Fokusrapport: Status på COVID-19-smitte blandt etniske minoriteter i Danmark Categories: Rapporter og notater, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Nyhed fra SSI:

De nye tal gælder for hele COVID-19-epidemien frem til og med uge 36. De viser, at personer med dansk herkomst har udgjort 69,2% af COVID-19-tilfældene. Det er mindre end de 86,2%, som deres andel er af befolkningen. Personer med vestlig herkomst tegner sig for 5,1% af COVID-19-tilfældene. Det svarer cirka til deres andel på 4,9% af befolkningen. Endelig har personer med ikke-vestlig herkomst som nævnt udgjort 25,7% af COVID-19-tilfældene, selv om de kun udgør 8,9% af befolkningen. Det vil sige næsten tre gange flere end deres andel af befolkningen.

Overrepræsentationen blandt COVID-19-smittede af personer med ikke-vestlig herkomst, kan også ses på indlæggelserne. Her udgør personer med ikke-vestlig herkomst 15,3% af de COVID-19-relaterede indlæggelser i forhold til de 8,9%, de udgør af den danske befolkning.

Til gengæld viser SSI’s tal, at personer med ikke-vestlig herkomst har udgjort en mindre andel af COVID-19-relaterede dødsfald end svarende til deres andel i befolkningen.

Fokusrapport fra SSI:

Formålet med opgørelsen er at beskrive regionale/kommunale forskelle i grupper med dansk, vestlig og ikke-vestlig herkomst samt at beskrive andre forhold, der kan have betydning for den højere incidens af COVID-19-tilfælde blandt personer af ikke-vestlig herkomst. Tallene vil blandt andet kunne anvendes som baggrund for overvejelser om behovet for forebyggende tiltag i særlige grupper i forhold til etnisk herkomst, geografiske områder, erhverv og beboelsesforhold.

Konklusion

Overordnet set udgør personer med ikke-vestlig herkomst en større andel af COVID-19-smittede end svarende til deres andel af befolkningen. Nærværende rapport beskriver nogle forhold, der kan være med til at belyse mulige årsager til denne forskel, herunder erhverv og boligforhold. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke med denne primært beskrivende rapport kan forklare de årsagssammenhænge og bagvedliggende mekanismer, der ligger til grund for den observerede skævhed i COVID-19-tilfælde i forhold til etnisk herkomst. Der kan være andre sociale, adfærdsmæssige og økonomiske faktorer, som ligeledes har betydning for den observerede forskel.

Posted Under

Skriv et svar