God beskyttelse når AstraZeneca-vaccinen kombineres med andendosis fra Pfizer/BioNTech eller Moderna Categories: Revaccination, Smitte, SSI, Vaccination Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

Det er primært personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion (målgruppe 4), som har modtaget første vaccination med Vaxzevria® (99,3%). I alt modtog 144.360 personer første vaccination med Vaxzevria® hvoraf hhv. 88.050 og 48.501 personer modtog Comirnaty® eller Spikevax® som anden dosis.

Studiet viser, at fra fjorten dage efter et kombineret vaccinationsprogram reduceres risikoen for infektion med SARS-CoV-2 med 88% sammenlignet med uvaccinerede personer. Dette er sammenligneligt med effektiviteten af to doser Comirnaty® på 90%, som tidligere er blevet vist i et dansk studie. Yderligere ses det at den første dosis af Vaxzevria® reducerer risikoen for SARS-CoV-2 infektion med 29-44% i perioden 14 til 83 dage efter stikket er givet.

For en teknisk gennemgang af metoderne og flere resultater er det nye studie tilgængeligt som preprint.

Posted Under

Skriv et svar