Ekspertrapport: Incidens og fremskrivning af COVID-19 tilfælde Categories: Rapporter og notater, Smitte, SSI, Test Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Rapport fra SSI:

Oplægget til denne rapport, er et ønske om at tilvejebringe estimater, der fremskriver antallet af positive test, som et redskab til at belyse udviklingen i epidemien, såvel regionalt som nationalt.

Sammenfatning:

Korrektionsfaktor for antallet af test

…hvis der testes 50.000 personer på nuværende tidspunkt hvoraf 600 tester positivt og der fx testes 60.000 personer senere vil det forventes, at antallet, der tester
positivt, vil være ca. 680 personer, hvis der ikke er sket en ændring i sygdomsudbredelsen.

Konklusion

Det vurderes ud fra rapporten at udbredelsen af COVID-19 aktuelt er på niveau med midten af april 2020 under hensyntagen til testintensiteten. Det aktuelle kontakttal justeret for testintensitet er 1,24 og der forventes en stigning i incidens i de kommende 14 dage i alle landets regioner, fraset Region Midtjylland. For Region Midtjylland rapporteres der om nye udbrud, og der forventes derfor også en stigende incidens i Region Midtjylland, ved en kommende opdatering af fremskrivningerne.

 

Posted Under

Skriv et svar