Rapport: Status på indlæggelser på sygehusene Categories: Rapporter og notater, Smitte, SST, Vaccination Timelines: _Timeline, SST

Rapport fra SST

Sundhedsstyrelsens oversigt over antal COVID-19 indlæggelser på sygehuse viser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt med de enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19.

Status:

  • I løbet af juni har antallet af indlagte været støt faldende, og fra starten af juni er der sket et markant fald i antal indlagte fra omkring 100 til et niveau omkring 55-65 indlagte i alt. Der ses således ikke belastning af sygehuskapaciteten på grund af COVID-19.
  • Der er stort set ingen indlagte blandt de 10-19 årige på trods af høje smittetal i aldersgruppen. Der er aktuelt 6 patienter indlagt under 30 år med COVID-19, svarende til
    10% af alle indlagte.
  • Indlæggelsestiden for indlagte med COVID-19 under 50 år er i gennemsnit 2-3 dage kortere end for indlagte over 50 år, hvilket også bidrager til en mindre samlet belastning på sygehusene. Samlet set har liggetiderne på tværs af aldersgrupperne været stabile siden sommerferien 2020 med et samlet gennemsnit på cirka 7 dage.

Forventning til udviklingen:

  • Sundhedsstyrelsen forventer for den kommende uge, at antallet af indlagte vil være 45-55, heraf 10-15 på intensiv afdeling.
  • Effekt af vaccination, sæsoneffekt og sommerferie forventes at reducere antallet af smittede yderligere.
Posted Under

Skriv et svar