Indstilling til Epidemikommissionen: Kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom Categories: COVID-pas, Epidemiloven, Regeringen, Restriktioner, Smitte Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for kulturliv

Nyhed fra Sundhedsministeriet:

Problemstilling:

Sundhedsministeren har i lyset af smitteudviklingen anmodet Epidemikommissionen om en vurdering af, om covid-19 bør kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, samt Epidemikommissionens eventuelle indstilling herom.

Epidemikommissionens indstilling:

Epidemikommissionen indstiller, at COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det er lagt til grund for indstillingen, at COVID-19 har et stort pandemisk potentiale, at der ses en hurtig vækst i indlæggelser og smitte spredt til hele landet, og at der er en forventning om fortsatte stigninger i indlæggelser med COVID-19 frem mod julen. Derudover er der lagt vægt på, at der er en mindre robusthed og et stigende pres på sygehusene, på den generelle øgede forekomst af sygdom i vinterhalvår i et åbent samfund samt på risikoen for påvirkning af håndtering af akutte og ikke-akutte livstruende tilstande, herunder behandling af patienter med kræft- og hjertesygdom.

Posted Under

Skriv et svar