Justitsministeren om kritik af regeringen for at give en ”ulovlig ordre” på pressemøder den 4. og 5. november 2020 Categories: Mink, Pressemøde, Regeringen, Restriktioner, Smitte Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Politiet, Regeringen

Nyhed fra Justitsministeriet:

Som det fremgår af Justitsministeriets notits af 18. november 2020, kan en udtalelse på et pressemøde ikke udgøre en ”ordre” (en befaling eller et pålæg) til borgerne, f.eks. minkavlerne. Det er faktuelt forkert at omtale dette som en ”ordre”.

Det bemærkes, at Justitsministeriet i ovennævnte notits i forlængelse af beskrivelsen af kommunikationen til kommunikationen til minkavlerne fra Fødevarestyrelsen og NOST’en anfører, at selv om udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt ikke har en retlig karakter for borgerne, må det antages, at udmeldingerne fra regeringen, hvoraf det ikke fremgik, at der manglede hjemmel til aflivning af mink uden for zonerne, i den konkrete situation har forstærket indtrykket hos minkavlerne af, at myndighederne kunne udstede påbud eller tilkendegivelser af lignende retlig karakter om aflivning uden for smittezonerne.

Det fremgår videre af Justitsministeriets notits, at det på det foreliggende grundlag er Justitsministeriets vurdering, at embedsværkets forberedelse af regeringens offentlige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes. Som det fremgår af fødevareministerens redegørelse (s. 10 og s. 12), var ingen ministre bekendt med den manglende lovhjemmel eller drøftelserne om hjemmelsspørgsmålet hverken i forbindelse med pressemødet onsdag eller torsdag.

Læs notits vedrørende visse retlige spørgsmål her.

Posted Under

Skriv et svar