Kammeradvokaten har afsluttet sin undersøgelse af SSI Categories: SSI Timelines: _Timeline, SSI

Nyhed fra SSI:

På baggrund af en mistanke om fejl og uregelmæssigheder i relation til Statens Serum Instituts forskning, iværksatte Sundheds- og Ældreministeriet i december 2019 en advokatundersøgelse ved Kammeradvokaten af visse forhold på Statens Serum Institut. Kammeradvokaten skulle herunder bl.a. undersøge, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i forbindelse med en række forskningsprojekter på instituttet.

Kammeradvokatens rapport der vedrører visse forhold på SSI (undersøgelsens spor 1-3), blev offentliggjort i juni 2020.

Den endelige afrapportering af undersøgelsens spor 4 er nu klar. Afrapporteringen indeholder en endelig vurdering samt en plan for, hvorledes man fremadrettet kan sikre databeskyttelse på Statens Serum Institut. Statens Serum Institut har allerede iværksat en række tiltag med henblik på efterlevelse af de databeskyttelsesretlige regler, herunder et bagudrettet spor, der hurtigst muligt skal finde konkrete løsninger i forhold til de mangler, der er konstateret, og et fremadrettet spor, der skal sikre, at SSI lever op til reglerne i fremtidige forskningsprojekter.

Hent kammeradvokatens rapport

Posted Under

Skriv et svar