Lempelse af 3-timers tidsgrænsen for anvendelse af FFP2- og FFP3-masker inden for hospitalsvæsenet Categories: Mundbind, SSI Timelines: _Timeline, Mundbind, SSI

Nyhed fra SSI:

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har rettet henvendelse til Arbejdstilsynet med henblik på midlertidig lempelse af 3-timers tidsgrænsen for anvendelse af FFP2- og FFP3-masker inden for hospitalsvæsenet, se At-vejledning om åndedrætsværn D.5.4 (2008). Ifølge At-vejledningen må man normalt kun arbejde med et filtrerende åndedrætsværn i 3 timer i løbet af en arbejdsdag.

Ønsket om lempelse skyldes den aktuelle situation med stigende belastning af hospitalernes afdelinger med COVID-19-patienter, hvoraf mange har behov for intensiv eller anden behandling, som kan kræve, at der anvendes FFP2- og FFP3-masker.

Arbejdstilsynet har accepteret en midlertidig lempelse under følgende forudsætninger:

  • Lempelsen er gældende for hospitaler i forbindelse med undersøgelse, pleje og behandling af patienter mistænkt for eller med påvist COVID-19.
  • Lempelsen gælder ikke for de personalemedlemmer, som oplever gener ved brug af åndedrætsværn – her er 3-timers-grænsen stadig gældende.
  • Arbejdstilsynet henstiller dog fortsat til, at arbejdet så vidt muligt planlægges, så det undgås, at personalet skal have maskerne på i lang tid ad gangen.
  • Lempelsen er gældende i aktuelle periode, hvor der er spidsbelastning af hospitalerne pga. højt indlæggelsestal, som pga. 3-timers-grænsen udfordrer arbejds- og vagtplanlægning. Når situationen normaliseres, træder 3-timers-grænsen i kraft igen.
Posted Under

Skriv et svar