“Må man slette sine sms’er….” Categories: Mink, Regeringen Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Regeringen

Pressemøde:

“Den 3. november 2020 var den dag, hvor der var et møde i regeringens koordinationsudvalg, og her blev der truffet en beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Det var en beslutning, som jeg står ved. Også i dag.”

“Det siger sig selv, at hverken regering eller myndigheder må agere uden hjemmel. Og jeg har på regeringens vegne vedkendt mig, at der blev begået fejl. Jeg sagde fra starten, da coronaen ramte Danmark, […] at der ville blive begået fejl i håndteringen undervejs. Det skete der. Der blev begået fejl. Efterfølgende blev hjemlen tilvejebragt. Vi rettede selv henvendelse til Folketinget, og vi beklagede fejlen.”

“…som I ved, så forsøger nogle af landets dygtigste it-specialister nu at gendanne de sms’er, der er gået tabt, selvfølgelig af den automatiske sletning. Jeg håber, at det lykkes at få genskabt de sms’er.”

“Statsministeriets departementschef har […] før januar 2020, haft den opsætning på sin telefon, at sms’er automatisk slettes efter 30 dage.
Det har Barbara Bertelsen af hensyn til informationssikkerheden, da sms’erne ligger uden for dét, man kalder det sikrede område på telefonerne. Inde i det sikrede område, der ligger e-mails. Departementschefen her i Statsministeriet har rådet mig til at gøre det samme. Det er en rådgivning, jeg har lyttet til, og som i øvrigt forekommer mig at være rigtig, også nu.”

“Statsministeriet kan ikke med sikkerhed konstatere, hvornår opsætningen er aktiveret på min telefon, men det er Statsministeriets formodning, at det har været i samme forbindelse som rådgivningen – og det vil sige senest i sommeren 2020.”

“Gælder opsætningen fortsat. Og svaret er ja – af de samme hensyn, som lå bag den oprindelige rådgivning. For den har ikke ændret sig. Og det er ikke i strid med nogle regler. Og det er i øvrigt heller ikke odiøst, at sms-beskeder slettes, hverken manuelt eller automatisk.”

“Reglerne er sådan, at det vil have undtagelsens karakter, at sms’er skal journaliseres. Og jeg har ikke i den her sag fundet grundlag til at journalisere sms’er.”

Statsminister Mette Frederiksen (S)

“Sms’er er omfattet af offentlighedslovens regler om journaliseringspligt. Men derudover er der ikke fastsat regler, som generelt begrænser adgangen til at slette sms’er. Det er altså i overensstemmelse med reglerne, hvis en minister eller en medarbejder, fx af hensyn til informationssikkerhed, plads på telefonen, behov for overblik eller andet, løbende sletter sms’er. Journaliseringspligten skal selvsagt iagttages, før man sletter sine sms’er.”

Justitsminister Nick Hækkerup (S)

Posted Under

Skriv et svar