Rapport: Matematisk modellering af COVID-19-smittespredningen og sygehusbelastningen ved scenarie for delvis genåbning af Danmark Categories: Rapporter og notater, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, SSI

Rapport fra SSI:

Resultatet af at indføre de lempelser, der svarer til det scenarie, regeringen besluttede den 6. april, er, at det forventes at betyde, at smittespredningen (effektiv R0) vil stige fra 1,0 til 1,23. Den mediane maksimale belastning forventes at være på 264 (95% SI: 124-735) for intensive sengepladser, og 649 (95% SI: 254-2.314) for almene sengepladser. Det vil altså sige, at over 50 pct. af simuleringerne viser en maksimal belastning på under 300 intensive sengepladser, og at 95% af de gennemførte simulationer falder inden for de 124 til 735 intensive sengepladser. Den maksimale belastning på intensive sengepladser forventes at indtræde i perioden fra primo til medio maj.

Ekspertgruppen har udarbejdet en rapport med modelberegninger svarende til den måde, som regeringen valgte delvist at genåbne Danmark:

Ud over det har gruppen udarbejdet modelberegninger for andre scenarier til brug for regeringens beslutningsgrundlag:

Posted Under

Skriv et svar