Mink begravet for tæt på sø skal løses hurtigst muligt Categories: Mink, Regeringen, Smitte Timelines: _Timeline, Mink-sagen, Regeringen

Nyhed fra Fødevarestyrelsen:

Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup sø i et millitært øvelsesterræn i Holstebro i Vestjylland. Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med bl.a. fosfor og kvælstof fra de døde mink.

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen af forsigtighedshensyn et afstandskrav til søen på 300 meter. Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen.

Der opleves også problemer i samme område med, at døde mink presses op mod jordoverfladen, efter de er gravet ned. Renderne er som anbefalet gravet ca. to en halv meter ned med halvanden til to meter jord ovenpå de nedgravede mink. Der vurderes at være tale om et midlertidigt problem knyttet til dyrenes forrådnelsesproces. For at undgå eventuelle problemer for dyr og mennesker vil området være bemandet 24 timer i døgnet, indtil der er opsat hegn rundt om arealet.

Posted Under

Skriv et svar