Mulighed for kulturoplevelser mod fremvisning af coronapas Categories: Børn og unge, COVID-pas, Regeringen, Restriktioner, Smitte, Test, Vaccination Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for kulturliv, Restriktioner for sport og fritid

Nyhed fra Kulturministeriet:

Som følge af aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj bliver det blandt andet muligt at gå til koncert, i biografen og i teateret og for voksne at dyrke ikke-kontaktsport og gå i fitnesscenter mod fremvisning af coronapas. Aftalen giver også børn og unge samt ældre over 70 år bedre muligheder for at dyrke idræt end hidtil.

“Vi kan nu få mange af de kulturoplevelser, vi har savnet de seneste måneder: Høre god musik på et spillested, gå i teatret og se en film i biografen. Og så bliver det muligt for voksne igen at dyrke rigtig mange sportsgrene. Coronapasset er en vigtig forudsætning, for det er passet, der gør det muligt, at vi kan åbne samfundet mere end ellers og holde styr på smitten.”

Kulturminister Joy Mogensen (S)

Fakta om aftalen på Kulturministeriets område:

  • Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter. Åbningen sker med de krav og restriktioner, som følger af ekspertgruppens anbefalinger.
  • Indendørs idræt genåbner for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikkekontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Kulturministeriet vil snarest i samarbejde med idrættens organisationer udarbejde en liste over kontaktsport.
  • Der åbnes endvidere for al indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.
  • Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i idrætsaktiviteten. Pligten til at påse, at kravet om coronapas er opfyldt fastlægges i samarbejde med sektorpartnerskabet. Myndighederne vil i samarbejde med aktørerne i sektorpartnerskabet finde en model, der vil fremgå af retningslinjerne for sektorpartnerskabet.
  • Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.
  • Partierne har aftalt en plan for større forsamlinger og arrangementer med udgangspunkt i de ordninger, der er anbefalet af Ekspertgruppen om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. Planen indebærer blandt andet:
  • Udendørs stående arrangementer som festivaler højst kan have 2.000 deltagere fra 21. maj og højst have 5.000 deltagere fra to uger efter første vaccinationsstik til +16-årige og højst 10.000 deltagere, når det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Indendørs stående arrangementer kan først afholdes to uger efter første vaccinationsstik til +16-årige og højst med 3.000 deltagere.
  • Sommerlejre, spejderlejre og lignende kan holdes to uger efter første vaccinationsstik til +50-årige, dog med højst 500 deltagere.
Posted Under

Skriv et svar