Mundbind skal nu anvendes langt oftere Categories: Mundbind, Restriktioner, Smitte, SST Timelines: _Timeline, Mundbind, SST

Nyhed fra SST:

De nye anbefalinger betyder, at mundbind fremover bliver et krav for at kunne udføre vigtige dagligdagsfunktioner og opretholde sin hverdag. Det gælder fx, når man skal handle, ud at spise eller deltage i fritidsaktiviteter. Det er ikke alle, der kan bære mundbind eller visir, og derfor gælder der en række undtagelser i forhold til, hvem kravet om mundbind omfatter.

”Der er mange diskussioner om, hvorvidt mundbind har en effekt eller ej, og til det må vi understrege, at dokumentationen findes. Vi kan ud fra den eksisterende viden antage, at mundbind kan forebygge smitte, når man bruger det rigtigt, og når man bruger det som supplement til vores øvrige anbefalinger om afstand og håndhygiejne. Den videnskabelige dokumentation er ikke perfekt, og der mangler stadig viden fra store, veldesignede lodtrækningsundersøgelser. Men at lave et studie, der kan undersøge effekten af mundbind i det offentlige rum, er både meget kompliceret og tager tid at planlægge og gennemføre. Derfor må vi basere vores anbefalinger på de undersøgelser, der er tilgængelige. Og her er vi i øvrigt helt på linje med internationale sundhedsmyndigheder, WHO og det europæiske smitteagentur, der på samme vidensgrundlag også alle anbefaler et øget brug af mundbind i det offentlige rum.”

Konstitueret enhedschef Bolette Søborg

Posted Under

Skriv et svar