Notat: Om aldersspecifik incidens af COVID-19 Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, Rapporter, SSI

Notat fra SSI:

Som en del af den løbende overvågning af COVID-19 har Statens Serum Institut (SSI) beregnet den aldersspecifikke incidens af COVID-19.

Der konkluderes, at der på trods af generel god kontrol med epidemien, og selvom voksne stadigt har den højeste forekomst i befolkningen, ses en stigning i påviste tilfælde blandt børn og unge, især i alderen 3-19 år. Der er endnu ingen entydig forklaring på denne udvikling.

 

Posted Under

Skriv et svar