Notat: SSI har set på COVID-19-relaterede indlæggelser – 82,6% er indlagt qua COVID-19 Categories: Børn og unge, Rapporter og notater, Smitte, SSI Timelines: _Timeline, SSI

Notat fra SSI:

*Algoritmen mangler stadig de sidste kliniske valideringer, og resultaterne er derfor foreløbige.*

Formålet er at afdække, hvor mange af de indlagte patienter, der er testet positive for SARS-CoV-2, og som er indlagte på grund af covid-19 og ikke bare med covid-19.

Resultaterne baseres på 15.425 covid-19-relaterede indlæggelser i perioden 1. juni 2020 – 31. oktober 2021. Ca. 17% af de covid-19-relaterede indlæggelser har en varighed på under 12 timer.

I perioden 1. juni 2020 og 31. oktober 2021 vurderes, at 82,6% af alle patienter, der er testet positive for SARS-CoV-2, har været indlagte pga. covid-19. 3,5% af de indlagte patienter var muligvis indlagte pga. covid-19, mens 13,9% af patienterne var indlagte med covid-19. For alle aldersgrupper af patienter over 30 år var mindst 75% indlagte pga. covid-19. For yngre voksne og børn var andelen lavere.

Blandt børn og blandt unge der er vaccinerede er andelen af covid-19-relaterede indlæggelser i højere grad forårsaget af andre forhold end covid-19-sygdom end blandt ældre patienter og patienter, der ikke er vaccinerede.

Metodevalg:

Algoritmen er hierarkisk, og gennemgår forskellige kriterier trin for trin (begyndende i toppen af figuren) til bestemmelse af årsagen til den covid-19-relaterede indlæggelse. Algoritmen medtager diagnosekoder givet inden for de første 5 dage efter tidspunktet, hvor den covid-19-relaterede indlæggelse begynder.

Posted Under

Skriv et svar