Ny model for kommuners automatiske nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner Categories: Børn og unge, Regeringen, Restriktioner, Skole og uddannelse, Smitte, Test Timelines: _Timeline, Regeringen, Restriktioner for skole og uddannelse (UVM)

Nyhed fra UVM:

Det er en forudsætning for en tryg og stabil genåbning af Danmark, at der slås hurtigt ned på lokale udbrud af COVID-19. Der er derfor udarbejdet en model for automatisk lokal nedlukning, som Folketingets Epidemiudvalget har tiltrådt, og som er gældende fra den 12. april. Den nye model for kommuners nedlukninger indeholder klare kriterier for, hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner mv. i henholdsvis sogne og kommuner. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne kan løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere pr. uge
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

  • Alle grundskoler
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn. Disse er listet ovenfor. Ligeledes vil samme undtagelser gælde for nedlukning af hele kommuner, som gælder ved nedlukning af sogn.

Posted Under

Skriv et svar